بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

آخرین خبرها
اطلاعات تماس
پرس های هیدرولیک برادران صادقی-پرس ضایعات فلزی
warranty period

According to the terms of the sales contract, Baradaran Sadeghi Machine Factory undertakes to provide free maintenance services to customers for a period of one year or 2400 working hours after the installation and commissioning of the machine.

Get help from our consultants for more information.