بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

آخرین خبرها
اطلاعات تماس
Sadeghi Bros. Machinery

Standards and certificates obtained

ماشین سازی برادران صادقی -استاندارد ims

EIQM ISO LOGO NEW - IMS

ماشین سازی برادران صادقی-iso9001

EIQM ISO LOGO NEW iso 9001-2015

ماشین سازی برادران صادقی -iso14001

EIQM ISO LOGO NEW iso 14001-2015

ماشین سازی برادران صادقی - ایزو 45001

EIQM ISO LOGO NEW iso 45001-2018