بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

آخرین خبرها
اطلاعات تماس
ماشین سازی برادران صادقی

بررسی پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک براردان صادقی

محصولات گروه ماشین سازی برادران صادقی با توجه به نیاز صنعت فولاد نسبت به راندمان بیشتر ذوب و بالا بردن فضای اشغال شده از کوره می باشد.به این صورت که اگر برای یک دهنه 90 سانتیمتری کوره، یک بسته مربعی را در نظر بگیریم فضای اشغال شده از کوره ذوب 63% می باشد، این در حالیست که اگر برای این فضا یک بسته 8 وجهی را در نظر بگیریم اقریبا 87% فضای کور را اشغال خواهد کرد.در واقع تغییر هندسه در این دستگاه ها باعث افزایش 24% فضای اشغالی کوره ذوب شده است که این خود یکی از وجوه تمایز  بین این دستگاه با نمونه های قبلی می باشد.

لوگوی ماشین سازی صادقی-پرس ضایعات آهن
معرفی انواع پرس های هیدرولیک، مچاله کن آهن

در صورت بروز هر گونه سوال لطفا با بخش مشاوره ما تماس بگیرید.

01
01
عنوان دستگاه پرس هیدرولیک : SBM 35-35-85-220-150

ابعاد دستگاه (عرض-طول-ارتفاع) : 330-590-430
ابعاد مخزن شارژ (عرض-طول-ارتفاع) :85-220-150
ابعاد بسته (cm) :35-35
حداکثر تناژ (تن) :221
چگالی بسته :1.8 ~ 2.5
مدت زمان یک سیکل کامل (ثانیه) : 140~190
سیستم هیدرولیک: LOGIC VALVE

02
02
عنوان دستگاه پرس هیدرولیک : SBM 45-45-95-250-180

ابعاد دستگاه (عرض-طول-ارتفاع) : 370-645-480
ابعاد مخزن شارژ (عرض-طول-ارتفاع) :95-250-180 ~ 200
ابعاد بسته (cm) :45-45
حداکثر تناژ (تن) :221
چگالی بسته :1.8 ~ 2.5
مدت زمان یک سیکل کامل (ثانیه) : 140~190
سیستم هیدرولیک: LOGIC VALVE

03
03
عنوان دستگاه پرس هیدرولیک : SBM 50-50-95-250-180

ابعاد دستگاه (عرض-طول-ارتفاع) : 375-645-485
ابعاد مخزن شارژ (عرض-طول-ارتفاع) :95-250-180 ~ 200
ابعاد بسته (cm) :50-50
حداکثر تناژ (تن) :228
چگالی بسته :1.8 ~ 2.5
مدت زمان یک سیکل کامل (ثانیه) : 140~190
سیستم هیدرولیک: LOGIC VALVE

04
04
عنوان دستگاه پرس هیدرولیک: SBM 55-55-110-300-180

ابعاد دستگاه (عرض-طول-ارتفاع) : 435-740-475
ابعاد مخزن شارژ (عرض-طول-ارتفاع) :110-300-180 ~ 200
ابعاد بسته (cm) :55-55
حداکثر تناژ (تن) :365
چگالی بسته :1.8 ~ 2.5
مدت زمان یک سیکل کامل (ثانیه) : 140~190
سیستم هیدرولیک: LOGIC VALVE

05
05
عنوان دستگاه پرس هیدرولیک : SBM 60-60-120-300-180

ابعاد دستگاه (عرض-طول-ارتفاع) : 445-735-470
ابعاد مخزن شارژ (عرض-طول-ارتفاع) :120-300-180 ~ 200
ابعاد بسته (cm) :60-60
حداکثر تناژ (تن) :451
چگالی بسته :1.8 ~ 2.5
مدت زمان یک سیکل کامل (ثانیه) : 140~190
سیستم هیدرولیک: LOGIC VALVE

06
06
عنوان دستگاه پرس هیدرولیک: SBM 65-65-130-350-180

ابعاد دستگاه (عرض-طول-ارتفاع) : 490-820-480
ابعاد مخزن شارژ (عرض-طول-ارتفاع) :130-350-180 ~ 200
ابعاد بسته (cm) :65-65
حداکثر تناژ (تن) :650
چگالی بسته :1.8 ~ 2.5
مدت زمان یک سیکل کامل (ثانیه) : 140~190
سیستم هیدرولیک: LOGIC VALVE

07
07
عنوان دستگاه پرس هیدرولیک: SBM 70-70-120-300-180

ابعاد دستگاه (عرض-طول-ارتفاع) : 445-710-460
ابعاد مخزن شارژ (عرض-طول-ارتفاع) :120-300-180 ~ 200
ابعاد بسته (cm) :70-70
حداکثر تناژ (تن) :650
چگالی بسته :1.8 ~ 2.5
مدت زمان یک سیکل کامل (ثانیه) : 140~190
سیستم هیدرولیک: LOGIC VALVE

08
08
عنوان دستگاه پرس هیدرولیک: SBM 80-80-150-400-180

ابعاد دستگاه (عرض-طول-ارتفاع) : 560-920-450
ابعاد مخزن شارژ (عرض-طول-ارتفاع) :150-400-180 ~ 200
ابعاد بسته (cm) :80-80
حداکثر تناژ (تن) :650
چگالی بسته :1.8 ~ 2.5
مدت زمان یک سیکل کامل (ثانیه) : 140~190
سیستم هیدرولیک: LOGIC VALVE