بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

آخرین خبرها
اطلاعات تماس
تعمیرات تخصصی پرس های هیدرولیک

ماشین سازی براردان صادقی با تجهیز تیمی مجرب با ابزار آلات تخصصی آماده ارائه خدمات تعمیرات تخصصی پرس های هیدرولیک می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاوران ما کمک بگیرید.

الف : شرایط سکوی استقرار و نصب دستگاه پرس

1.محل استقرار دستگاه پرس باید دارای فوندانسیون بتنی حداقل به ارتفاع ۳۰ سانت باشد .
2.سطح محل استقرار میبایستی فاقد هر گونه شیب باشد.
3.چاله دامپر در داخل فوندانسیون باید تعبیه گردد.
4.هیچ شینی نباید در بین فونداسیون و دستگاه پرس قرار گیرد.
5.یونیت هیدرولیک حتما باید مسقف شده و از ۳ طرف پوشیده شود با فضای مناسب برای انجام خدمات.

ب : برنامه استفاده از دستگاه

1.روشن نمودن موتور های دستگاه جهت گرم شدن روغن قبل از شارژ ضایغات به مدت ۱۵ دقیقه در ابتدای هرروز الزامی است.
2.بازدید کلی از قطعات دستگاه پرس اعم از پیچها ، تیغ ها ، تنه ، اتصالات انتهایی و ابتدایی جک ها و بازدید از میکروسوئیچ ها و یا سنسور های القایی جهت اطمینان از سالم بودن آنها همه روزه باید انجام پذیرد.
3.بازدیـد روغـن مخزن در حالتی که تمام جکها جلو می باشند ، انجام پذیرد.
4.از بالا نبودن فشار از حد مجاز ( جک بغل ۱۸۰ بار ، جک بالا ۱۷۰ بار و جکهای دوقلو ۲۰۰ بار ) اطمینان حاصل نمایید.
5.در صورت نیاز آچار کشی مکرر از چک بغل در قسمت اتصال به تنه پرس را به عمل آورید.
6.کلیه اتصالات جهت نداشتن روغن ریزی در شروع هر شیفت کاری را بازدید نمایید.
8.در هنگام استفاده از ریموت کنترل و یا شاسی های تابلو پیانویی ترجیحا از سیکل اتوماتیک استفاده شود .

ج : برنامه نگهداری از دستگاه

1.انجام گریس کاری به صورت هفتگی .
2.آچار کشی کلیه قطعات به صورت هفتگی ۳- تمیز کردن فیلتر های روغن به صورت ماهیانه.
۴- تمیز کردن زیر دامپر به طور مکرر .
5- ضربه نزدن دستگاه چنگ به پرس در حین شارژ .
6- حداکثر ۸ ساعت کار روزانه با دستگاه.

د : اخطار ها

1.هنگام شروع عملیات پرس و بسته شدن درب دستگاه ، نیروی انسانی مجاز به نزدیک شدن به درب و تیغه ها نمی باشد.
2.در زمان بازدید و سرویس دستگاه پرس ، دستگاه باید در حالت خاموش باشد.
3.در حین انجام عملیات پرس ، اپراتور موظف است از استقرار صحیح قفل کن ها در محل مربوطه در درب دستگاه پرس اطمینان حاصل نماید.